III Congreso Carlos Fernández-Nóvoa: Novas tendencias no Dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual

Os días 27 e 28 de setembro e 4 e 5 de outubro de 2021, de 12 a 14 horas, celebrarase na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo a III edición do Congreso Internacional Carlos Fernández Nóvoa: Novas tendencias no dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual.
O Congreso terá formato semipresencial, coa posibilidade de participar de forma en liña ou presencialmente ata o límite de aforo Covid-19 permitido nas salas onde se celebren as reunións do Congreso.

As propostas de comunicacións para o Congreso poden versar sobre calquera tema relacionado co título do mesmo: Dereito de defensa da competencia; Dereito contra a competencia desleal; Dereito da publicidade; Dereito da propiedade industrial e Dereito da propiedade intelectual. Con todo, terán preferencia aquelas relacionadas co uso da intelixencia artificial e o Big Data no Dereito da propiedade industrial, intelectual e da competencia.

A proposta de comunicación débese enviar, mediante o modelo ou formulario que se achega neste correo, ao seguinte enderezo: saralouredo@uvigo.es, coa información requirida (en particular, o nome e filiación do autor e un breve resumo da comunicación). O prazo para enviar este documento finaliza o 15 de xuño de 2021.
A Dirección do Congreso comunicará a aceptación ou denegación aos interesados antes do 1 de xullo, por medio do correo electrónico utilizado para enviar a proposta. As comunicacións admitidas expoñeranse nun tempo máximo de 12 minutos. A organización do Congreso cubrirá os gastos de aloxamento dos autores das comunicacións que resulten aceptadas e que decidan acudir presencialmente ao Congreso.

A organización do Congreso prevé a publicación dos relatorios e comunicacións. Para estes efectos, na solicitude de proposta de comunicación o autor debe manifestar o seu compromiso de enviar o texto final da súa comunicación antes do 11 de outubro, co obxecto de que a obra colectiva poida publicarse antes de finalizar o ano en curso. As colaboracións deben respectar as normas de edición de Actas de Dereito Industrial (ADI) para os traballos da sección de doutrina, dispoñibles en liña na seguinte ligazón.