Seminario de Transferencia “O impacto da nova economía nas condicións de traballo: entre o dereito do traballo e o dereito da competencia”

Mesa: Negociación colectiva e dereito da competencia: cláusulas convencionais

Moderador: Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático do Dereito do traballo e da seguridade social da Universidade de Vigo

Relator: José María Goerlich Peset
Catedrático do Dereito do traballo e da seguridade social da Universitat de València

Relator: Pilar Canedo Arrillaga
Conselleira da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia

Acceso estudantado: T5w74fUs