Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía” (MerLab)

 1. Dereito do mar
  Transporte marítimo. Estiba e desestiba de buques. Seguros marítimos. Condicións de traballo no mar. Especial atención ao sector pesqueiro. Liberdades da UE (establecemento, prestación de servizos, circulación de persoas e libre competencia) e a súa pegada no ámbito marítimo e portuario.
 2. Dereito da competencia
  Protección dos traballadores ao amparo do Dereito da Competencia. Dereito da Competencia e acordos colectivos. Conductas anticompetitivas e desleais na economía dixital, especial impacto no ámbito do traballo en plataformas. Dereito da competencia e mecanismos de protección social complementaria. Control da actividade publicitaria en redes e plataformas colaborativas.
 3. Traballo autónomo
  Protección dos dereitos fundamentais dos traballadores autónomos. Delimitación do concepto de traballador autónomo e subordinado, en particular na gig economy e no traballo de plataforma. Dereitos dixitais do traballo autónomo. Economía colaborativa.
  Aspectos mercantís: societarios, contractuais (blokchaing, smart contracts) e de libre e leal competencia. Os conceptos de traballador, directivo e administrador na xurisprudencia nacional e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
 4. Propiedade industrial
  Invencións laborais. Deseño industrial. Patentes e marcas. Pactos de no concorrencia postcontratuais.
 5. Dereito de sociedades
  Economía social. Cooperativas, en particular cooperativas de traballo asociado. Condicións de prestación dos servizos profesionais no ámbito das cooperativas. Dereitos e deberes dos socios traballadores.
  Sociedades de capital, laborais e profesionais. Administradores societarios e traballo autónomo. Dereitos profesionais e protección social.