A prohibición de discriminación por asociación ou vinculación respecto do dereito á liberdade sindical
Rodríguez Rodríguez, E.
Revista Xeral de Dereito do Traballo e da Seguridade Social, 48, 2018

Seguridade Social
Martínez Yáñez, N. M.
Revista Galega de Dereito Social, 7: 181-193, 2018

O traballo a tempo parcial: algúns comentarios valorativos
Cabeza Pereiro, J., Lousada Arochena, J.F.
Dereito das Relacións Laborais, 4: 423-435, 2018

VER TODOS