Conciliación de vida personal e familiar. O permiso parental

Cabeza Pereiro, J.
Dereito Social da Unión Europea: aplicación polo Tribunal de Xustiza, ISBN 978-84-17317-13-3, 2018, pp. 459-481

Igualdade efectiva de mulleres e homes na negociación colectiva

Cabeza Pereiro, J.
O dereito á igualdade efectiva de mulleres e homes. Unha avaliación do primeiro decenio da Lei Orgánica 3/2007, ISBN 978-84-9197-278-5, 2018, pp. 683-702

O tiempo de traballo no sector da pesca: a normativa armonizadora da UE

Cabeza Pereiro, J., Fernández Docampo, M.ªB.
Estratexia Blue Growth e Dereito do Mar, ISBN 978-84-17310-47-9, 2018, pp. 17-26

VER TODOS