Elaboración de RPT

Investigador principal: Jaime Cabeza Pereiro
Entidade financiadora: Concello de Viveiro
Data de comezo: 01/06/2017

Elaboración de RPT

Investigador principal: Jaime Cabeza Pereiro
Entidade financiadora: Concello de O Grove
Data de comezo: 5/07/2018

Informe relativo á brecha salarial entre mulleres e homes

Investigador principal: Jaime Cabeza Pereiro
Entidade financiadora: Xunta de Galicia
Data de comezo: 01/11/2017

VER TODOS