Traballadores inmersos en procesos de subcontratación transnacional: qué protección desde o plano internacional?

Fernández Prol, F.
XXII ISLSSL World Congress, Torino (Italia)

Colectivos vulnerables ante a crecente privatización das pensións

Martínez Yáñez, N. M.
XXVII Congreso Nacional de Dereito Do Trabajo e da Seguridade Social “Balance e Perspectivas da Política Laboral e Social Europea”, Tarragona

Rexistro de cooperativas no estado español: aspectos problemáticos

Torres Pérez, F. J.
VIII Congresso internacional de Ciências jurídico-empresariais aspetos notariais e registais na vida das empresas, Leiria (Portugal)

VER TODAS